Back to Home


De Vincent Miles
(Philippines)


 

De Vincent Miles is a famous poet and writer from Philippines. Many of her poems and articles have been published. She has been working as a teacher in schools and colleges for the last twenty years.  At present she is working as Master Teacher-II  in Department of Education City Schools of Manila. She also taught at Future University, Sudan and Emilio Aguinaldo College, Manila.
contact : smilahgarcia@gmail.com
Follow her at facebook - https://www.facebook.com/upang.mtgarcia

 

Poems by  De Vincent Miles

  Tulad ng Isang Ordinaryong Bato
(in Filipino)

Kagabi nakita ko
ang aking sariling naglalakad mag isa
sa ating mga dating tagpuan
sa Central Station, sa Nid’s Binalot
sa kahabaan ng UN Avenue
at mga paradahan ng jeep
at umaasang naroon ka
ngunit ang mga anino, mga silweta
ay nagsabing wala ka...
Lumakad ako palayo
may lungkot sa mukha
nagbibilang ng mga bato
at natagpuan ang sarili
sa McDonald’s- nag-iisa
Nakakatuwa kung pano naging importante
ang mga lugar na to
kung gaano ka pribado
kung gaano kadali napakialaman
Tayo ang ating mga dating tagpuan
ang ating dating wagas na pagmamahalan
sa mahabang panahon
tayo’y nagkasama
nagbigayan sa isa’t isa
nagtawanan at nag –iyakan
at ng ito’y nawalan na
ng parte sa aking mundo
ay naging ordinaryong gaya ng bato
* * *
Like an ordinary stone
(English Translation by the Poet herself)

Last night I imagined
myself walking alone by our old places
at Central Station, at Nid’s Binalot
along the UN Avenue and jeepney stops
and wished you were there
but the shadows, the silhouettes
told me you were not…
I walked away
wearing a sad face
counting stones,
and found myself
at Mcdonald’s- all alone,
funny how important these places had become
how private,
how easily intruded upon…
our places were us,
our once pure love
for quite a time 
we’ve been together
sharing ourselves
laughter and even tears
and when that ceases to be 
a part of my world
becomes ordinary like stone…
* * *
 

 

 
 

Miles presenting her poem at Amravati
Poetic Prisim-2017 at Vijaywada (India)

Miles at Delhi Public Library (India)-2017 with
Mr. Dev Bhardwaj, Mr. Om Prakash Sharma
and Savita Chadha

Miles at Taj Mahal (India) - 2017

 

Back to Home

Web Hosting Linux Reseller Hosting